Press & Media

Pressmeddelande 20 april 2015

Välkommen att klappa en mink den 9 maj!

Hej! Jag heter Ulrika Ek, och tillsammans med min man Henrik har jag en minkgård i Rydsnäs utanför Ydre. Lördagen den 9 maj 2015 vill vi gärna hälsa dig och din familj välkommen till vår gård och årets nyfödda minkvalpar.

Vi har varit minkbönder sedan förra året, då vi startade med några hundra avelshonor, framför allt av färgtypen silverblå. Under vår Öppet hus-dag kan du och din familj uppleva allt som händer på en minkgård på nära håll.

Passa på att hålla och klappa årets valpar, som när du kommer är allt från nyfödda till runt tre veckor gamla.
Du får också se när djuren matas, hur den dagliga skötseln går till, provsitta maskiner som används i lantbruket och träffa och klappa lammen i sin hage. Kort sagt: Du får uppleva allt som sker i ett modernt svenskt minklantbruk. Många andra minkbönder finns också på plats för att svara på frågor och berätta om minkuppfödning. Vi hoppas att ni, när ni lämnar gården, ska ha fått svar på alla era frågor och veta mer om vår näring.

Blir ni hungriga, bjuder vi naturligtvis på korv med bröd och kaffe och fika. Det går förstås också bra att ta med en egen fikakorg och fika i gröngräset, och den som vill kan också till ett för dagen extra förmånligt pris köpa en delikatesstallrik från Ydre kött, med enbart närproducerade råvaror – allt från köttet, potatissalladen och champinjonerna till det lokalbryggda ölet från Näs och Rudenstams cider.

Vi hoppas att du och din familj har lust att besöka oss och ser fram emot att visa er runt, mellan klockan 11 och 14 den 9 maj. Gården ligger som sagt vid Rydsnäs, längs 134:an mellan Eksjö och Österbymo. Det kommer att vara skyltat från vägen.

Varmt välkomna!

Ulrika och Henrik Ek

 

Pressmeddelande 8 augusti 2014

Under fredagen har man i media kunnat läsa om ”omfattande fusk” på minkgårdar i Sölvesborgs kommun. Detta är fullkomligt felaktigt, och grunden till den mediala uppmärksamheten är en missuppfattning rörande vad som är en avelshona – något som det i snart hundra år rått konsensus om bland forskare, myndigheter och lantbrukare. 

-  Om det skulle vara som Miljöförbundet påstår, att man helt plötsligt ska börja räkna fjorårsvalpar som avelsdjur, förändrar det i grunden förutsättningarna för all djurhållning i Sverige, säger Johan Dalén, vd för svensk minknäring. 

En ”djurenhet” – ett begrepp som används om alla produktionsdjur för att definiera djurens miljöpåverkan - omfattar för minkens del tio avelshonor med dess valpar, och därutöver även de hannar som vid parningen i mars används för betäckning. Varje djurs miljöpåverkan viktas mot andra produktionsdjur, och beräkningarna utgår från den tidpunkt på året då påverkan är som störst - för minkens del i november, då valparna vuxit till sig. Då bär varje avelshona, enkelt uttryckt, ”miljöansvaret” för hela sin ”familj”, alltså sig själv, hannen och i genomsnitt mellan fem och sex valpar. I februari, innan djuret ens har blivit betäckt och vid den tidpunkt då Miljöförbundets räkning skedde, motsvarar alltså det enskilda djurets miljöpåverkan endast en sjundedel av en avelshonas. Avelsdjur blir honan enligt all gängse praxis först i maj, då hon fått sin första kull och man tydligt kan avgöra vilka honor som är fertila.

-  Det är den enda rimliga tolkningen. Att räkna djuren i januari och februari saknar all relevans eftersom en hel del djur aldrig får avkomma och blir avelsdjur. Ett visst antal honor blir inte betäckta, ytterligare några blir inte dräktiga, osv. Om man bara skulle få spara det exakta antalet djur som man hoppas ska bli avelshonor, skulle det kunna innebära ett 20- till 30-procentigt produktionsbortfall för svenska djurhållare.

Ytterligare en förklaring till att det just i år funnits fler fjorårsdjur än normalt på gårdarna – dock klart inom ramen för tillåtet antal djur – är att näringen just nu upplever en kraftig expansion och att många nya gårdar vuxit upp i Sverige det senaste året.

-  Eftersom det råder valpsjuka i Danmark och andra länder - en epidemisk sjukdom som vi absolut inte vill ha in i Sverige - så har näringen i dialog med Statens veterinärmedicinska anstalt vädjat till minkbönder att ”spara” extra många djur i år för att kunna tillgodose efterfrågan på nya avelsdjur inom Sverige. Den effekten syns också i Miljöförbundets räkning.

Även i våra grannländer - däribland Danmark, som är världsledande vad gäller minklantbruk - räknar man avelshonor den 1 juli, en tidpunkt då man säkert vet vilka honor som fått avkomma och därmed är att betrakta som avelsdjur. Även ledande expertis vid Sveriges Lantbruksuniversitet ansluter sig till denna bedömning. Svensk mink har varit i kontakt med professor Lena Lidfors vid SLU, som är Sveriges ledande forskare om mink. Hon skriver: ”För honan kan man säga att hon är ett avelsdjur först när hon föder sin första kull. När djurägarna plockar ut djur som ska gå i avel, har de ännu inte blivit avelsdjur enligt mitt sätt att se det. Jordbruksverket bör ha en definition på vad som menas med ett avelsdjur för andra djurslag och då bör man vara konsekvent över djurslagen.”

Pälsdjursetolog Lina Olofsson, som i många år studerat minkars beteende och gjort åtskilliga forskningsrapporter på djurslaget, skriver:

”Rent biologiskt skulle jag säga att det är en avelshona när den fått sin första kull med valpar. Innan dess är det inget avelsdjur även om det är tänkt att bli det. Huruvida det blir ett avelsdjur avgörs senare när valparna kommer”. Även biträdande statsveterinär vid SVA, Anna-Maria Andersson, ansluter sig till denna uppfattning.

- Jag har verkligen försökt, men inte lyckats finna någon instans som delar Miljöförbundets handläggares definition av avelsdjur i detta specifika fall. Det finns ingen praxis som styrker dessa antaganden, tvärtom har man i snart hundra år utgått ifrån samma definition som för andra djurslag. För mig är det därför helt otänkbart att någon åklagare skulle föra dessa anmälningar vidare till åtal. Man kan inte bara ändra spelreglerna över en natt, utan någon som helst förestående varning – det blir en rättsosäker situation. Det är en fullständigt unik tolkning, som skulle få omfattande ekonomiska konsekvenser för allt svenskt lantbruk om den gick igenom. Men jag är övertygad om att det rör sig om ett missförstånd, som jag har gott hopp om att vi ska kunna lösa, säger Johan Dalén. 

För mer information, kontakta Johan Dalén, vd för svensk minknäring, telefonnummer 0733-82 97 69 och e-postadress johan.dalen@svenskmink.se.

 

Pressmeddelande 22 maj 2014

I en överraskande tydlig och snabb dom vid domstolen i Haag i går upphävdes det förbud som skulle sätta stopp för minklantbruk i Nederländerna under 2024. Förbudet antogs av den nederländska senaten i december 2012, men med hänvisning till Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna förklarade domstolen i Haag att pälsförbudet strider mot grundlagen.


Förbudet var ideologi- och moralbaserat och utgick från det enda argumentet att pälsen är "en onödig lyxprodukt", och tog alltså på grundval av en åsikt ifrån de holländska pälsdjursuppfödarna deras levebröd utan att erbjuda någon ersättning för detta. En sådan politisk hantering strider mot den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.


- Det är en mycket viktig och positiv signal att de mänskliga rättigheterna väger tyngre än de politiska vindar som råkar blåsa för tillfället. Produktion och användning av päls ska vara en fråga för individens fria val, och absolut inte föremål för morallagstiftning. Domstolen visar mycket tydligt att politiker inte får lov att kränka människors grundläggande rättigheter. Det finns absolut inga rimliga argument för att förstöra en välfungerande näring som både uppfyller höga djurvälfärdskrav och genererar stora exportinkomster, säger Johan Dalén, vd för Svensk Mink.

Naturligtvis mottog även de holländska minkbönderna domstolens utslag med glädje.
- Vi har alltid trott att vår sak var stark, och vi är glada att se att en oberoende domstol nu snabbt och tydligt har visat att den lag som förbjuder minklantbruk var helt fel. Det är en stor lättnad för holländska minkbönder, som har återfått sitt levebröd och nu kan återgå till ett normalt vardags- och familjeliv, säger Wim Verhagen, vd för Holländska Pälsdjursuppfödares Riksförbund.


Domen väntas få ett internationellt genomslag eftersom djurrättsrörelser i flera länder efterfrågar ett förbud mot minklantbruk, och då flitigt har använt Holland som ett exempel.
- Budskapet från Nederländerna är tydligt: De få politiker i Europa som vill förbjuda minknäringen måste tänka efter två gånger. Jag hoppas att budskapet från den nederländska domstolen kommer att övertyga dem om att de istället för att förbjuda en näring som fungerar otroligt bra, både med avseende på djurskyddsnormer och exportintäkter, bör de bidra till att ytterligare utveckla näringen, säger Kenneth Ingman, ordförande för Fur Europe.


Nederländerna är världens tredje största pälsproducerande land med en årlig produktion på 5 miljoner skinn. En beräkning från revisionsföretaget KPMG beräknar att ersättningen för att förbjuda minklantbruk i Holland uppgår till ungefär 10 miljarder svenska kronor.

För mer information, kontakta Johan Dalén, vd för svensk minknäring, telefonnummer 0733-82 97 69 och e-postadress johan.dalen@svenskmink.se. Ytterligare information finns också på www.svenskmink.se samt på Svensk minks facebooksida www.facebook.se/Svenskmink. Bifogade bilder är fria att använda.

 

Pressmeddelande 12 maj 2014

Nytt besöksrekord för Öppen gård!

45 kilo korv, 40 vetelängder, 12 kilo godis, 100 kilo frukt, över 500 nöjda och positiva besökare och ett strålande försommarväder. Så kan man lite summariskt sammanfatta helgens Öppna gård ute hos minkbonden Ove Berntsson med familj i Skallmeja.

-  Besökarantalet överträffade våra förväntningar. En minut i tio var jag rädd att det inte skulle komma några alls, men det visade sig vara en helt obefogad oro. Ett tag var det nästan svårt att hitta parkeringar till alla. Det är förstås jätteroligt att så många är intresserade av att se vad vi håller på med, och vi har fått mycket beröm för verksamheten under dagen. I stort sett alla har varit positivt överraskade, säger Ove Berntsson.

Bland besökarna märktes riksdagsledamöter och ledande lokalpolitiker, Jordbruksverkets djurskyddschef, SLU-professorer, LRF:s ordförande och vice ordförande i Västra Sverige, många lantbrukare med planer på att utvidga verksamheten med mink, men framför allt en stor rad barnfamiljer som valt att förlägga helgutflykten till minkgården, och många av barnen tog också chansen att få hålla och klappa en mink. 

-  Dagen har varit en succé, både publikt och vad det gäller besökarnas respons. Eftersom vi inte har någon föranmälan, vet man aldrig hur många eller vilka som kan tänkas dyka upp. Men faktum är att vi så gott som undantagslöst möter förvåning och oväntat positiva reaktioner vid våra öppna gårdar, studiebesök och andra evenemang – just för att besökarna har starka fördomar och förutfattade meningar med sig, som dock inte visar sig hålla. Verkligheten och deras egna upplevelser vinner så gott som alltid över fördomarna., säger Johan Dalén, vd för Svensk mink.

Mellan 15 och 20 minkbönder fanns på plats för att guida runt grupper av besökare och berätta om vardagen på ett minklantbruk. Och det behövdes, när besökartrycket var som störst på förmiddagen räckte inte guiderna till, så det blev till och med en kort väntetid. Rundvandringen började inne hos djuren och slutade i pälseriet, där besökarna förevisades hur pälsning och beredningen av skinn går till. 

Efter rundvandring och frågor kunde besökarna fylla i en frivillig enkät, och utfallet av den gav ett nytt tydligt besked om att öppenhet och transparens är rätt väg att gå. Hela 91 procent av besökarna uppgav att de fått en bättre bild eller hade en oförändrat positiv bild av svensk minknäring efter besöket. Det ligger ungefär i linje med de tidigare enkätundersökningar som gjorts i samband med svensk minknärings Öppna gårdar och andra publika arrangemang.

-  Vi vet av tidigare undersökningar att de som har besökt en gård och med egna ögon sett hur det ser ut, blir mer positivt inställda till minklantbruk. Acceptansen ökar med kunskap, och motståndet med okunskap. Alla som har en bestämd uppfattning utan att ha besökt en gård borde göra det, säger Johan Dalén.

För mer information och fria pressbilder från dagen, kontakta Johan Dalén, telefonnummer 0733-82 97 69, e-postadress johan.dalen@svenskmink.se.

 

Pressmeddelande 2 maj 2014

Utmana dina åsikter den 10 maj!

Lördagen den 10 maj har alla som är intresserade av eller har frågor om svensk minknäring chansen att bilda sig en egen åsikt om livet på en gård. Då bjuder Ove Berntsson med familj in allmänheten till öppet hus på sin gård, i Stommen, Skallmeja mellan Skara och Lidköping i Västergötland. Alla är välkomna!

- Vi började med den här typen av öppna gårdar förra året, eftersom vi fick så mycket förfrågningar om besök att vi knappt kunde hantera dem. Därför provade vi Öppen gård-konceptet, vilket har blivit en succé. Med information och öppenhet har inte bara intresset, utan också stödet för vår näring ökat i Sifos mätningar det senaste året, och även antalet minklantbruk ökar i år med 15 procent. Det är fantastiskt att intresset för att besöka ett minklantbruk är så stort, och hela tiden ökar, säger Johan Dalén, vd för svensk minknäring.  


Vid en Öppen gård får besökarna se de vuxna djuren, och den intresserade ges tillfälle att hålla och klappa årets valpar, några veckor gamla. Därutöver får man se hur den dagliga skötseln, utfodring och utgödsling fungerar, samt alla de maskiner som används i lantbruket. Kort sagt: Allt det som sker på en minkgård. Målsättningen är att alla som lämnar gården ska ha fått svar på sina frågor och veta mer om svensk minknäring än tidigare.

- Svensk minknäring omges tyvärr av en massa felaktiga myter, som inte har någon grund i verkligheten och som ingen svensk minkbonde känner igen från sin vardag. Vi hoppas förstås att ingen nöjer sig med färdiga svar, varken våra eller någon annans, utan vågar utmana sina åsikter och ta chansen att med egna ögon se hur det ser ut på en gård. Det bästa sättet att ta reda på sin inställning till något är alltid att låta verkligheten tala för sig själv. Undersökningar visar också att stödet för vår näring är dramatiskt mycket större bland de som har besökt en gård. Vi brukar säga att verkligheten är vår bästa vän, och okunskapen vår största fiende, säger Johan Dalén.

För den som blir hungrig bjuds det på korv med bröd och kaffe med bulle, och det blir också tävling om fina priser.

- Vi hoppas att alla som är det minsta intresserade av eller nyfikna på svenskt lantbruk tar en runda förbi gården på söndag, säger Johan Dalén.

Minkgården är öppen för allmänheten mellan klockan 10 och 14. Gården ligger vid Skallmeja kyrka. Vägbeskrivning hittar du via länkar i slutet av denna mening, beroende på om du kommer från Skara, Lidköping eller Göteborg.  Det senaste om svensk minknäring hittar du alltid i Svensk Minks facebookgrupp, www.facebook.se/Svenskmink.

 

Pressmeddelande 23 september 2014

Mjällbypubliken välkomnade minkuppvisning

Trots djurrättslobbyns uppmaningar till bojkott kan svensk minknärings arrangemang på Mjällby AIF:s hemmaarena Strandvallen i söndags inte beskrivas som något annat än en publik succé, både med avseende på besökarantal och respons.  Över 4 000 besökare kom till matchen, trots regnigt höstväder och att Mjällby i praktiken redan klarat årets kontrakt, och av dessa var det drygt hälften som besökte det skugghus i naturlig storlek som byggts upp på området, och tog chansen att bekanta sig med djuren och förhållandena på en gård.

-  Det var en obruten tillströmning till skugghuset från klockan 12 på dagen till en bra stund efter att matchen startade klockan 15, och därefter en andra våg i paus. Det var faktiskt en rätt ordentlig grupp som missade första målet för att de tittade på minkar istället, säger Johan Dalén, vd för svensk minknäring.

Även de osakliga spekulationer om risk för stressade djur som före matchen spritts av djurrättslobbyn, kom på skam. Länsstyrelsens djurskyddsinspektör Ragnar Widerberg fanns på plats under evenemanget och hittade ingenting att anmärka på, vare sig vad gällde föreskrifter eller djurhantering. Hans omdöme om djuren var att de var ”mycket lugna”, och det var också den allmänna uppfattningen bland besökarna.

-  Vi skulle givetvis aldrig göra någonting  sånt här om vi riskerade att äventyra djurhälsan. Våra djur är domesticerade sedan 120 generationer, de är både beroende av och vana vid människor, säger Johan Dalén.

En frivillig enkät som genomfördes bland besökarna visade också tydligt att arrangemanget var uppskattat och efterfrågat. Bland de över 200 svaren var det endast två (2) stycken som var negativa till uppvisningen, 12 hade ingen åsikt och resten (93%) var positiva. Samma enkätundersökning visade att 87 procent  förklarade sig positiva till pälsdjursuppfödning i Sverige, medan bara 5 procent var negativa.

-  Detta visar dels vad vi tidigare sett, att ju mer kunskap folk har om vår näring, desto större är också stödet och toleransen. Den som har följt medierapporteringen under veckan har lätt kunnat få intrycket att det skulle finnas ett motstånd mot utställningen, men det här visar att det tvärtom var mycket efterfrågat och uppskattat, säger Johan Dalén, som menar att djurrättsrörelsen i högsta grad är ett internetfenomen:

-  Det är endast en falang som har något att vinna på att vi inte visar upp verkligheten och ökar kunskapen om svensk minknäring, och det är djurrättslobbyn. Därför har vi i veckan sett hur de aktivt uppmanat sina medlemmar i storstäderna att trakassera och mejlbomba klubb, sponsorer och spelare samt att fylla tidningarnas kommentarsfält i syfte att skapa en upplevd bild av motstånd mot arrangemanget. Men alla som var på plats i går kunde se att verkligheten är en helt annan – nyfikenheten är stor.

Några planer på att ge efter för djurrättsorganisationernas påtryckningar fanns enligt Johan Dalén aldrig, varken från Svensk Minks eller Mjällby AIF:s sida.

-  Nej, vi har tvärtom blivit mer och mer stärkta under den vecka som har varit i att vi gör helt rätt som genomför arrangemanget. Den flagranta och hårresande okunskap som jag sett i en del kommentarer på internetforum och på facebook den senaste veckan visar med all önskvärd tydlighet att det behövs mer kunskap och personlig erfarenhet av hur vår djurhållning fungerar – inte mindre.  Tyvärr var det inte de som bäst behövde kunskapen som kom, men de hade i alla fall möjligheten.

Även spelartruppen passade på att besöka skugghuset före match och för många var det första kontakten med en mink, till exempel för Arokoyo Gbenga och Mahmut Özen, som syns på en av de bifogade bilderna. Johan Dalén bekräftar också att minknäringen definitivt kommer att fortsätta sin sponsring av Mjällby:

-  Vi är stolta över att samarbeta med en klubb som Mjällby AIF, som uppvisar en sådan integritet och ryggrad. Mjällby står tryggt och säkert förankrat i bygden och visar tydligt att man inte viker sig för hot och förföljelser. Med en sådan trygghet och stadga är det inte konstigt att klubben år efter år lyckas överprestera och slå Fotbollssverige med häpnad.

För fria pressbilder, intervjuer eller utförligare information om enkäten, kontakta Johan Dalén, vd för svensk minknäring, telefonnummer 0733-82 97 69 och e-postadress johan.dalen@svenskmink.se. Ytterligare information finns också på www.svenskmink.se samt på Svensk minks facebooksida www.facebook.se/Svenskmink. 

 

Pressmeddelande 20 maj 2013

Öppet hus lockade många nyfikna

Trots hällregn och åska kom runt 400 besökare till minkbönderna Sten och Tomas Gustavsson i Sölvesborg när svensk minknäring för första gången höll Öppet hus på söndagen.

- Vi var lite rädda i morse att vädret skulle avskräcka folk, men det har varit en strid ström av nyfikna hela dagen. Det har blivit många trevliga möten och massor av frågor, folk var verkligen både intresserade och positiva, säger värden Tomas Gustavsson. 

- Det som förvånade mig mest var att många hade kört så långt för att komma hit, de mest långväga kom ända från Tjörn, Östergötland och Norge (!)

Bland besökarna märktes politiker och myndighetspersonal, lantbrukare med planer på att utvidga verksamheten med mink, och en grupp aktivister med uttalat motstånd mot kött- och pälsnäringen.  Många barnfamiljer hade också valt att förlägga söndagsutflykten till minkgården, och de allra flesta av barnen tog också chansen att få hålla och klappa en mink. 

- Vi betraktar dagen som inget mindre än en succé. Eftersom vi hade frivillig föranmälan, visste vi ingenting på förhand om vilka eller hur många som skulle dyka upp, och ett sånt här gensvar var förstås en positiv överraskning, säger Johan Dalén, vd för Svensk mink.

Tolv minkbönder från gårdar i närheten fanns på plats för att guida runt grupper av besökare och berätta om vardagen på ett minklantbruk. Efter rundvandring och frågor kunde besökarna fylla i en frivillig enkät, och utfallet av den gav ett tydligt besked om att öppenhet och transparens är rätt väg att gå. Hela 70 procent av besökarna uppgav att de fått en bättre bild av svensk minknäring efter besöket. 22 procent sade sig vara oförändrat positiva, endast 8 procent var oförändrat negativa eller sade sig ha fått en sämre bild av näringen efter besöket.  

- Vi vet av tidigare undersökningar att de som har besökt en gård och med egna ögon sett hur det ser ut, blir mer positivt inställda till minkfarmning. Acceptansen ökar med kunskap, och motståndet med okunskap. Alla som har en bestämd uppfattning utan att ha besökt en gård borde göra det, säger Johan Dalén.

 

Pressmeddelande 16 november 2012

SPR fördömer upprepade sabotage

Den minkgård i Skaratrakten som för drygt en vecka sedan blev utsatt för sabotage utsattes i natt igen för en attack. Tack vare en väl fungerande kameraövervakning och ett snabbt ingripande av lantbrukaren var polis snabbt på plats och kunde gripa två av de tre gärningsmännen innan de hunnit orsaka djur eller djurägare några större skador. Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund, SPR, välkomnar att polis tillsammans med farmaren lyckades gripa förövare men är mycket kritiska till att gärningsmännen kort efter gripandet sattes på fri fot.

- Det här är personer som är välkända av polisen, och som ofta figurerar i kriminella sammanhang. Rättsväsendet måste ha sin gång, men det är upprörande att sabotörer direkt efter gripandet försätts på fri fot. Särskilt som det finns mycket starka skäl att misstänka att det är samma förövare som nyligen släppte ut ett stort antal djur från samma gård, säger Johan Dalen, vd för SPR.

- Detta är inte att beteckna som skadegörelse utan som sabotage. Vi har sett en rad uppmärksammade sabotage under senaste året mot affärer som säljer päls, lädervaror eller fisk, mot byggfirmor, fiskodlingar och restauranger. Detta är ideologiskt drivet och en del av en organiserad brottslighet som syftar till att få näringsidkare att upphöra med sin verksamhet. Samhället måste med kraft visa att detta inte är acceptabelt, fortsätter Johan Dalén.

- SPR har tidigare framfört krav till polis och politiker om att tillsätta en central nationell enhet som jobbar med den här typen av brottslighet. Som det är i dag, utreds varje brott av den lokala polisen. Det finns ingen med nationellt samordningsansvar och därför ser man varje brott som en isolerad händelse och missar att de är del av en systematisk förföljelse som saknar motstycke. Detta är ett allvarligt hot, både mot näringsverksamhet och mot enskilda människor, avslutar Johan Dalén.

     
För mer information eller kontakt i ärendet, kontakta:

Johan Dalén, VD, Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund

Telefon: 0456-544 90

E-postadress: johan.dalen@svenskmink.se.

 

Pressmeddelande 20 oktober 2012

ALLVARLIGT UTBROTT AV VALPSJUKA I DANMARK

Valpsjuka har konstaterats på över 40 minkgårdar i Danmark och sjukdomen sprider sig ännu. Dödligheten är stor på de drabbade gårdarna och de ekonomiska förlusterna kommer att vara betydande.

För att hindra spridningen av sjukdomen till farmer i Sverige, avråder SPR och SVA mycket kraftfullt ifrån att importera pälsdjur till Sverige från Danmark innan sjukdomsläget är under kontroll där. Att djur är vaccinerade innebär ingen garanti för att valpsjukan inte kan spridas, men rekommendationen är ändå att endast vaccinerade djur, och framför allt endast från områden där valpsjuka inte har hittats, skall importeras till Sverige framöver.

Gårdarnas sjukdomsskydd skall vara i ordning, eftersom smittan förutom via importerade djur också kan spridas via andra djur eller människor som vistats på en smittad gård. Smittspridare är man i minst 48 timmar efter att man vistats på en smittad farm. Kläder ska alltid bytas efter ett sådant besök, och föremål som glasögon och ringar desinficeras.  

Det är ytterst viktigt att sjukdomen upptäcks i tidigt skede och åtgärder omedelbart sätts in för att hindra att smittan sprids. Ifall du misstänker att din gård är smittad, stoppa all trafik till och från gården och kontakta omedelbart veterinär.

Valpsjuka är en smittsam sjukdom förorsakad av virus. Sjukdomen kan drabba alla pälsdjursarter – minkar, hundar, katter, m m.  Inkubationstiden tills symptom börjar uppträda varierar från tre till tolv veckor. Unga djur är mera mottagliga för smittan. Valpsjukevirus kan konstateras via obduktionsprov eller slemhinneprov från levande djur. Antikroppar mot valpsjukevirus konstateras i blodet.

Det finns inget botemedel mot valpsjuka, men djuren kan vaccineras i förebyggande syfte. De insjuknade djuren på en smittad gård skall avlivas på grund av den negativa prognosen och för att hindra smittan från att spridas. Symptomen varierar från lindriga till svåra:

- Ögon- och nosflytningar med sekret/skorv runt ögon och nos och/eller på tassarna.

- Ljuskänslighet

- Feber och aptitlöshet

- Hosta och lunginflammation

- Svullna tassar, vilket ger förändrat rörelsemönster och i senare skede förhorning av trampdynorna.

- Diarré

- Symptom i centrala nervsystemet & krampanfall.

Ladda ner infoblad om valpsjukan här

För mer information eller kontakt i ärendet, kontakta:

Johan Dalén, VD, Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund

Telefon: 0456-544 90

E-postadress: johan.dalen@svenskmink.se.

 

Pressrelease 13 april 2011
Miljö- och Jordbruksutskottet säkrar pälsnäringens framtid.

Genom Miljö- och Jordbruksutskottets beslut i går att avslå de förslag om att förbjuda uppfödning av pälsdjur säkerställs näringens framtid. Det är ett bra beslut som varit möjligt genom att pälsdjursnäringen mycket aktivt arbetat med djurskyddsfrågor, säger Jörgen Martinsson, VD, Sveriges Pälsdjursägares Riksförbund (SPR).

– Under flera år har forskning, myndigheter och näringen aktivt arbetat med utveckla svensk pälsdjursuppfödningen. Med en tydlig åtgärdsagenda har vi sett till att uppfödning baseras på fakta, omsorg om djuren och med frekventa kontroller från veterinär, säger Jörgen Martinsson.

– Vi kan konstatera att många av de som vill förbjuda en hel näring inte har tillgodogjort sig fakta, genom vårt djuromsorgs- och åtgärdsprogram Minkhälsan kan vi utveckla näringen än mer fortsätter Jörgen Martinsson.

– Stödet för uppfödning ökar bland svenska folket och jag tror det är ett bevis för att de flesta ser att vi har tagit problemen på allvar, åtgärdat dem och att våra åtgärder utgår från vetenskap avslutar Jörgen Martinsson.

För mer information kontakta:

Jörgen Martinsson
VD, Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund
Telefon: 0456-544 90

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.